تماس با ما

سلامتی بدون مرز :

با مدیریت مهندس مصطفی اسماعیلی مقدم

تیم حرفه ای نوین جانیار سلامت با مدیریت جناب مهندس مصطفی اسماعیلی مقدم در راستای حذف همه واسطه ها در مراحل درمان گروه سلامتی بدون مرز را راه اندازی کرد تا بتواند تحولی را در خصوص توریست درمان ایجاد نماید. مهمترین مسئله برای ما درمان شما بدون هیچ دغدغه ای می باشد. گروه سلامتی بدون مرز متشکل از یک تیم حرفه ای از بهترین متخصصین در رشته های مختلف پزشکی می باشد که متعهدانه در راستای ارتقای سلامت شما می کوشند.

مصطفی اسماعیلی مقدم
مصطفی اسماعیلی مقدم

ارتباط با مدیریت: 09151672363

  • 09151672363
  • ایمیل : info@noborderhealth.com
دکمه بازگشت به بالا
Error 404 - Page not found!

Error 404 - Not Found

The requested file or directory was not found!

This may be due to the following reasons:-

  1. The page or directory has recently been moved or renamed.

  2. The page or directory is temporarily not avaliable.

  3. The address to this content may not be correct, please check the address and try again.

  4. Try using the browser's back button and try a different link.

If you believe you are getting this error message by mistake, please contact the website administrator.

 

Error message generated by Apache & ZPanel Hosting Panel.

Powered by ZPanel - Taking hosting to the next level.