5138923017(98+)          9151672363(98+)     info@noborderhealth.com

خودت تاریخ زایمانت را محاسبه کن!|روش محاسبه زایمان دکتر شادی مولوقی

با استفاده از تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی یا با انجام سونوگرافی، می‌توان زمان تقریبی زایمان را مشخص کرد.
برای خانم‌هایی که قاعدگی منظمی دارند و تاریخ آن را یادداشت می‌کنند، به دست آوردن زمان زایمان با استفاده از تاریخ آخرین قاعدگی می‌تواند دقیق باشد. به طور معمول یک بارداری سالم، ۴۰ هفته طول می‌کشد. اگر تاریخ شروع آخرین قاعدگی خود را دارید، یک تقویم بردارید و ۴۰ هفته یا ۲۸۰ روز بعد از آن تاریخ را حساب کنید. این موضوع را هم در نظر داشته باشید که ممکن است جنین شما زودتر یا دیرتر از این تاریخ به دنیا بیاید.


برای کسانی که قاعدگی منظمی ندارند، سونوگرافی سه ‌ماهۀ اول، تاریخ زایمان را مشخص می‌کند. توجه داشته باشید که شما ممکن است تا زمان زایمان چند بار سونوگرافی بدهید، اما سونوگرافی سه ماهۀ اول از دیگر سونوگرافی‌ها دقیق‌تر می‌تواند زمان زایمان را مشخص کند.

تاریخ زایمان با فرمولی معروف به قانون نگل محاسبه می‌شود؛ اگر تاریخ آخرین قاعدگی در ۶ ماهه اول سال باشد، ۹ ماه به ماه اضافه شده و هفت روز به آن اضافه می‌شود، مانند خانمی که تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی او ۱۰ /۲ /۹۵ است تاریخ زایمان به این شکل محاسبه می‌شود ۹+۲ = ۱۱ ماه، ۷ + ۱۰ = ۱۷ روز، که در واقع ۱۷/ ۱۱ /۹۵ می‌شود.

اگر تاریخ آخرین قاعدگی در ۶ ماهه دوم سال باشد، سه ماه از ماه کم می‌شود و هفت روز به آن اضافه می‌شود و یک سال به سال اضافه می‌شود، مانند خانمی که تاریخ آخرین قاعدگی او ۱۵ / ۱۱ /۹۵ است، تاریخ تقریبی زایمان او به این شکل محاسبه می‌شود، ۸/۲۲ /۹۶ به یاد داشته باشید که اگر سونوگرافی در هفته‌های ششم تا دوازدهم بارداری انجام شود تعیین سن تقریبی زایمان ساده‌تر است.

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE