5138923017(98+)          9151672363(98+)     info@noborderhealth.com

دندانپزشک فرهاد فرخ فر

دکتر فرهاد فرخ فر

دکتر فرهاد فرخ فر 1372 با بالاترین رتبه آزمون در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رشته دندانپزشکی پذیرفته شد.

وی در سال 1378 با معدل 17 فارغ التحصیل شد و پس از آن در شهرستان سرخس شروع به خدمت کرد. ایشان در سال های 1380 و 1381 به عنوان پزشک نمونه شهرستان سرخس انتخاب شد.

دکتر فرهاد فرخ فر در سال 1383 مطب خود را در شهر مشهد تاسیس کرد و در سال های  1388 و  1389 دوره های پیشرفته ایمپلنت را در کشور های فرانسه و کره گذراند همچنین ایشان دوره های لیزر خود را در جهاد دانشگاهی مشهد به پایان رسانده است.

الدکتور فرهاد فرخ فر
  • مشهد ،بلوار سجاد، سجاد 22، پلاک 18

ترجمة إلى لغات : arالعربية

Share this post

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE