5138923017(98+)          9151672363(98+)     info@noborderhealth.com

پرینه پلاستی

پرینه پلاستیی از منظر دکتر شادی مولوقی :
برای اصلاح آسیب های حدفاصل مقعد و واژن می توان از پرینه پلاستی بهره گرفت.

این آسیب ها یا صدمات بیشتر در اثر زایمان طبیعی، پاره شدن واژن و … ناشی می شوند که در پی آن اعمال جنسی و زیبایی واژن زن با مشکل مواجه می شود.

پرینه پلاستی یکی از انواع روش های جراحی زیبایی واژن است که کاربرد های خاص خود را دارد.

به عبارت دیگر پرینه پلاستی گونه ای از جراحی زیبایی واژن است که موجب جمع شدن واژن و ترمیم و بازسازی آن خواهد شد.

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE