5138923017(98+)          9151672363(98+)     info@noborderhealth.com

پوکی استخوان چیست ؟

پوکی استخوان معمولا بتدریج پیشرفت میکند و علامت خاصی ندارد تاوقتی که شکستگی اتفاق بیفتد . در واقع پوکی استخوان به معنی کم شدن تراکم استخوان است که بدنبال ان قدرت استخوان کم شده و شکننده می شود و این شکنندگی موجب بروز شکستگی بیشتر می شود. پوکی استخوان معمولا میتواند در هر استخوانی از بدن ایجاد شود ولی بیشتر در لگن ، مچ دست ، ستون مهره ها ، دنده ها بیشتر دیده میشود .

پوکی استخوان چیست ؟


بافت استخوانی بدن مرتبا توسظ سلول های خورنده ای که در ان است جذب شده ود ر همان حال استخوان جدید توسط سلول های استئو بلاست بر روی ان جایگزین می شود و به این ترتیب بافت همه استخوان های بدن از یک بدنه اصلی تشکیل شده که مانند اسفنج مشبک و متخلخل است و به ان استخوان اسفنجی می گویند که روی ان را لایه ای از استخوان سفت و سخت و بدون سوراخ فراگرفته که به ان استخوان کورتیکال می گویند که در پوکی استخوان تخلخل استخوان اسفنجی بیشتر شده و حفرات داخل ان بزرگتر شده و فاصله بین میله های داربست بیشتر شده و میله های داربست نازکتر شده و همچنین قسمت کورتیکال روی استخوان نازک تر می شود.

منبع : سلامتی بدون مرز

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE