5138923017(98+)          9366014802(98+)     [email protected]

گاستریک باندینگ

گاستریک باندینگ

گاستریک باندینگ یکی از روش های جراحی چاقی محسوب می شود که در آن یک حلقه سیلیکونی قابل باد شدن از طریق لاپاروسکوپی به دور قسمت زیرین معده قرار میدهند .این حلقه که توسط یک رابط به مخزن متصل شده است مخزن در زیر پوست شکم قرار داده میشود. با تزریق مایع از زیر جلد به داخل مخزن می‌توان سبب حجیم شدن حلقه و تنگ ترکردن قسمت زیرین معده می شود .میزان کاهش وزن به دنبال استفاده از این روش بین ۶۰ تا ۴۰ درصد وزن اضافه گزارش شده است .انتظار می رود که بیماران بعد از ۲ سال به وزن ایده آل خود برسد. در این زمان میتوان باند را به طور کامل خارج نمود. اگر چه خطر بازگشت به وزن اولیه همچنان وجود خواهد داشت در شرایطی چون بیماری‌های شدید ،حاملگی و شیردهی میتوان مایع درون باند را تا حدودی خارج نموده و بعد از رفع مشکل آن را مجدداً تنظیم کرد .از مهم ترین مزایای جراحی کوچک کردن معده یا بادینگ قابل تنظیم و کنترل حجم باقیمانده معده است ،چرا که با این روش می توان بیمار را در یک وزن مطلوب ثابت نگه داشت و حتی در برخی شرایط مانند حاملگی و یا بیماریهای شدید می توان محدودیت حجم معده را از بین برد. بدین ترتیب در این روش معده به دو قسمت تقسیم می شود و پس از آن بخش فوقانی معده به عنوان معده اصلی شمرده می‌شود بنابراین بدون ایجاد برش و بخیه زدن حجم معده کاهش می‌یابد به گونه‌ای که بیمار پس از صرف مقدار کمی غذا احساس سیری می‌کند. همچنین وجود باند یا همان حلقه باعث کندی عبور غذا شده که این امر در ایجاد احساس سیری موثر خواهد بود. و به همین دلایل زمان سیری نیز پایدار بوده و بیمار به مدت طولانی تری میل به غذا نداشته و لاغر میشود .

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE