آیا میتوان از عمل لیفت با نخ برای سینه و شکم هم استفاده کرد؟

زر الذهاب إلى الأعلى