5138923017(98+)          9151672363(98+)     info@noborderhealth.com

صرع و تشنج

صرع و تشنج

دکتر اقبالی، در گفتگو با سلامتی بدون مرز در مورد صرع و تشنج اشاره کرد و افزود: تشنج و صرع (تشنج تکرارشونده) از شایع ترین بیماری های اعصاب هستند. میزان بروز سالانه موارد جدید صرع در دنیا حدود 50 مورد به ازاء هر صد هزار نفر است و احتمالا حدود 1% افراد جامعه مبتلا به صرع […]

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE