5138923017(98+)          9151672363(98+)     info@noborderhealth.com

جراحی زیبایی بازو | براکیوپلاستی بازو چیست؟

جراحی زیبایی بازو | براکیوپلاستی بازو چیست؟

جراحی زیبایی بازو بر اثر افزایش سن و کاهش وزن پوست بازو شل و آویزان می شود و اندام شما زیبایی و ظاهر خود را ازدست می دهد. پزشک جراح پلاستیک با نجام جراحی لیفتینگ بازو زیبایی و فرم مطلوب را به بازوهای آویزان و شل شده شما برگرداند براکیوپلاستی بازو چیست؟ برای اصلاح علائم […]

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE