5138923017(98+)          9151672363(98+)     info@noborderhealth.com

برداشت چربی به روش لیپوماتیک و تزریق چربی همزمان

برداشت چربی به روش لیپوماتیک و تزریق چربی همزمان

برداشت چربی به روش لیپوماتیک و تزریق چربی همزمان تناسب اندام یکی از مقوله‌های مهم در بین جوامع امروزی است که به دلایل مختلف مورد توجه قرار می گیرد زیرا تناسب اندام می تواند فاکتور مثبتی در زمینه های مختلف برای فرد باشد این امر باعث شده است که افراد بیشتری به برداشت چربی به […]

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE