5138923017(98+)          9366014802(98+)     info@noborderhealth.com

مشکلات هورمونی

چه بیماری هایی با گوش درد خودش ر ا نشان می دهند؟

چه بیماری هایی با گوش درد خودش ر ا نشان می دهند؟ طبیعت احساس درد در هر یک از نقاط بدن برای تمام افراد تجربه دردناک خواهد بود که سعی می‌کنند آن را به روش آرام کنند اما موضوع مهمی که در رابطه با  درد ها وجود دارد این است که در بسیاری از موارد […]

گوش درد

گوش درد یا اتالژی

دکتر شیما کمندی در گفتگو با سلامتی بدون مرز در مورد گوش درد یا اتالژی اشاره کرد و افزود: دلیل گوش درد می تواند درخود گوش باشد یا درد ارجاعی از سایر نقاط باشد که در گوش احساس می شود. در مواردی که منشا درد در خود گوش است علل شامل عفونت ها (پرده یا کانال […]

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE