اورتوپدی

دکتر جعفر رضازاده

دکتر جعفر رضا زاده فوق تخصص جراحی زانو

 

 • مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد با نمره معدل A در سال ۱۳۸۱
 • شش سال کار به عنوان پزشک عمومی در مناطق محروم بیرجند واخد تشویقی های مختلف از مسولین درمانی استان
 • فارغ التحصیل تخصص ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۱ و کسب مقام اول در بین رزیدنتهای ارتوپدی طی سه سال
 • کسب مقام هشتم در امتحان بورد ناسیونال کشوری در بین کل ارتوپدهای شرکت کننده در امتحان کشوری بورد در سال ۱۳۹۱
 • چهار سال کار بعنوان ارتوپد شهرستانهای فردوس وسرایان و بشرویه و دریافت تشویقی های مختلف از فرمانداری وسایر مسولین کشوری منطقه و مسولین درمانی
 • کسب مقام اول امتحان فوق تخصص زانو در دانشگاه ایران در تهران در سال ۱۳۹۵
 • گذراندن دوره فوق تخصص زانو از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷
 • گذراندن دوره تکمیلی پروتز زانو در اتریش
 • گذراندن دوره رویژن پروتز زانو و پروتز نیمه مفصل در آلمان
 • گذراندن دوره پروتز سخت زانو و تعویض مفصل مجدد یا همان رویژن پروتز دراستانبول

 

دکتر-جعفر-رضازاده
دکتر جعفر رضازاده

دکتر جعفر رضازاده فوق تخصص جراحی زانو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Error 404 - Page not found!

Error 404 - Not Found

The requested file or directory was not found!

This may be due to the following reasons:-

 1. The page or directory has recently been moved or renamed.

 2. The page or directory is temporarily not avaliable.

 3. The address to this content may not be correct, please check the address and try again.

 4. Try using the browser's back button and try a different link.

If you believe you are getting this error message by mistake, please contact the website administrator.

 

Error message generated by Apache & ZPanel Hosting Panel.

Powered by ZPanel - Taking hosting to the next level.