5138923017(98+)          9151672363(98+)     info@noborderhealth.com

دکتر مهرداد مکرم

دکتر مهرداد مکرم

فلوشیپ درد 
عضو انجمن جهانی درد IASP 
دوره تکمیلی درد از دانشگاه مانهایم آلمان 
مسئول کلینیک درد بیمارستان امام رضا و رضوی 
فلوشیپ فوق تخصصی درد از دانشگاه شهید بهشتی 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
کنترل درد های حاد و مزمن ناشی از بیماریهای عصبی، آرتروز، نروپاتی های مزمن سر و صورت نورالژی تریژمینال و کلاستر و درد های ستون فقرات ناشی ازدیسک و درد های ناشی از سیاتیک، درد پس از اعمال جراحی و درد مفاصل محیطی و درد های ناشی از کانسر 
توسط رادیوفرکوئنسی، ازونتراپی، لیزر درمانی و دیسکوژل

برای نوبت دهی در روزهای یکشنبه, سه شنبه, پنجشنبه [۱۶:۰۰:۰۰ – ۱۸:۳۰:۰۰] روزهای فرد از ساعت ۱۷ الی ۲۰(درماه رمضان ۱۶الی ۱۸:۳۰) روی رزرو آنلاین کلیک کنید.

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE