مقالاتمقالات اورتوپدی

رباط صلیبی قدامی چگونه آسیب میبیند

تقریبا نصف آسیب های لیگامان متقاطع قدامی همراه با آسیب به دیگر قسمت های زانو مثل آسیب به غضروف مفصل، منیسک و دیگر لیگامان های زانو است. آسیب این لیگامان در ۵۰ درصد موارد همراه با آسیب به منیسک، در ۳۰ درصد موارد همراه با آسیب به غضروف مفصلی و در ۳۰ درصد موارد همراه با آسیب به لیگامان های جانبی یا کلترال زانو است.

توانبخشی پس از جراحی

در پروتکل توانبخشی پس از این عمل باید به چند اصل توجه داشت:
_ قبل از عمل زانو باید دامنه حرکتی فرد کامل باشد و همچنین زانوی بیمار بدون التهاب و تورم باشد تا از ایجاد فیبروز مفصلی پس از عمل جلوگیری شود.
_ اولین هدف، بدست آوردن extension (باز شدن) زانو است.
_تمامی عضلات اندام تحتانی باید تحت کشش، تمرینات تقویتی و تمرینات هماهنگی شدید قرار گیرند.
_ انجام تمرینات proprioception یا حس عمقی در این بیماران اهمیت زیادی دارد.
درد و تورم پس از عمل:
درد و تورم پس از پروسه جراحی واکنشی معمولی است ولی موجب مهار انقباض عضلانی و در ادامه آتروفی یا تحلیل عضلات می شوند. جهت تسهیل پروسه توانبخشی این دو واکنش باید هرچه زودتر مهار شوند. بهترین راه برای مهار آن استفاده از یخ روزی پنج مرتبه و هر مرتبه بمدت 10 دقیقه روی زانو، بالاتر بردن عضو نسبت به سطح قلب و بانداژ فشاری است.
Motion Loss (فقدان حرکت)

دکتر جعفر رضازاده فوق تخصص جراحی زانو

مهمترین عارضه پس از عمل این رباط از دست دادن دامنه حرکتی و ناتوانی صاف کردن کامل زانو (full extension) است. بنابراین اولین هدف در توانبخشی پس از جراحی بازگرداندن توانایی صاف کردن کامل زانو است. این بیماران باید به مدت 3-4 هفته بعد از عمل از زانوبند مفصل دار استفاده کنند تا هنگام راه رفتن پا را کاملا باز نگه دارد و در حد تحمل میتوانند پا را بر روی زمین قرار دهند.

رباط صلیبی قدامی
رباط صلیبی قدامی

برنامه کلی توانبخشی:

_بدست آوردن دامنه حرکتی کامل بازکردن زانو (full extension)
_انجام تمرینات حس عمقی (proprioception)
_استفاده از ثبات دهنده زانو برای سه تا چهار هفته
_ بدست آوردن دامنه حرکتی خم کردن زانو (flexion)
_انجام تمرینات زنجیره بسته (کف پا در تماس با زمین) که انقباض عضلات جلو و خلف ران را با هم شامل می شود.
_تقویت عضلات اندام تحتانی و بازگشت به ورزش

پارگی رباط قدامی زانو
پارگی رباط قدامی زانو

اقدامات قبل از جراحی زانو:

_کاهش درد و تورم
_داشتن دامنه حرکتی کامل
_داشتن قدرت انقباض عضلانی کافی
_توضیح پروتکل جراحی برای بیمار
_آموزش بانداژ فشاری

تمرینات قبل از جراحی زانو:

_Ankle pump (خم و راست کردن مچ پا)
_بازکردن کامل زانو بطور غیرارادی (passive)
_خم کردن زانو (flexion) تا حد ممکن بوسیله دستگاه CPM
_SLR (بلند کردن یک اندام تحتانی از سطح قلب) در سه جهت flexion, abduction, adduction
_تمرینات زنجیره بسته شامل: squat در دامنه 10 تا 30 درجه، lunges ، step up
_تحریکات الکتریکی روزی نیم ساعت
_بکاربردن یخ بیست دقیقه در هر هشت ساعت

اقدامات پس از جراحی:

هفته اول جراحی:

• استفاده از ثبات دهنده زانو
• بکاربردن یخ بیست دقیقه در هر هشت ساعت
• بدست آوردن دامنه کامل صاف کردن زانو در حالت supine یا خوابیده طاقباز (حین تمرین ankle pump ) و همچنین در حالت prone یا خوابیده دمر. بیمار بر روی یک سطح سفت نشسته و یک بالشت در زیر پای عمل کرده می گذارد و اجازه می دهد تا نیروی جاذبه زانو را صاف کند.
• بدست آوردن توانایی 90 درجه خم کردن زانو (flexion) در پایان روز هفتم
• تمرینات SLR در سه جهت , abduction, adduction بیمار به دیوار تکیه داده یا دراز کشیده و پای سالم را خم کرده و کف پا را روی زمین قرار می دهد حال پای درگیر را در حالتی که زانو صاف بوده از مفصل لگن حرکت می دهیم و آنرا 6 ثانیه بالا نگه می داریم و این حرکت را در 3 جهت انجام می دهیم
• تمرینات انقباض عضلات جلویی ران (quadriceps setting)
• کشش عضلات پشت ران (stretch of hamstring)
• اعمال وزن روی زانوی عمل شده در حد تحمل بیمار
• تمرین squat در دامنه 10 تا 30 درجه و weight shift
• Standing hamstring curl
• تمرینات تقویت حس عمقی
• انجام حرکات اختصاصی زانو و کشکک توسط فیزیوتراپیست (patella mobilization)
• خم کردن زانو:
بر روی زمین نشسته و بوسیله پای دیگر پای مصدوم را خم می کنیم و سپس به کمک پای سالم آنرا صاف میکنیم.

هفته دوم

• در انتهای هفته دوم دامنه خم کردن زانو باید به 105 تا 115 درجه برسد.
• Leg press تا دامنه 30 درجه
• دوچرخه ثابت با مقاومت کم
• اضافه کردن وزنه به تمرینات هفته اول
• تمرین wall squat در دامنه 10 تا 40 درجه
• برداشتن یک عصا در پایان هفته دوم

هفته سوم

• در انتهای هفته سوم دامنه خم کردن زانو باید به 115 تا 125 درجه برسد.
• ادامه تمرینات هفته دوم با افزایش میزان فشار
• راه رفتن در استخر (در صورت بهبود یافتن زخم)
• Lateral lunges

• Frontal & laretal step up (بالا رفتن از پله از جلو و کنار به آرامی در حالیکه پای سالم روی پله بالایی قرار می گیرد)

هفته چهارم تا ششم

• بدست آوردن توانایی خم کردن زانو تا دامنه بیشتر از 125 درجه
• ادامه تمرینات هفته سوم
• برداشتن زانوبند ثبات دهنده
• To-calf raise
• Frontal step down
• Hip flexion (خم کردن پا از مفصل لگن)
• Terminal knee extension (استفاده از تراباند برای تمرین دامنه انتهایی باز کردن زانو)

هفته ششم تا هشتم

• ادامه تمرینات مرحله قبل
• عقب دویدن در استخر
• تمرینات زنجیره باز در دامنه 40 تا 90 درجه بازکردن مفصل
• تمرینات تخته تعادل (tilt board)

هفته هشتم تا دهم

• دویدن رو به جلو در استخر
• دوچرخه به منظور افزایش استقامت
• تمرینات ایزوکینتیک در دامنه 40 تا 90 درجه با سرعت 120 تا 140
• تمرینات perturbation (ایجاد اختلال به منظور بر هم زدن تعادل)

هفته دهم تا شانزدهم

• ادامه تمرینات مرحله قبل
• شروع تمرینات plyometric
• بررسی تست های functional
• Hamstring curl خم کردن زانو با مقاومت

هفته شانزدهم تا بیست و دوم

• بدست آوردن دامنه کامل
• ادامه تمرینات تقویتی عضلات
• شروع دویدن
• تمرینات پرشی از روی مانع
• شروع شنا
• تمرین leg extension در دامنه 90-30 و leg press در دامنه 45-0

از ماه ششم تا یک سال پس از عمل

برگشت به ورزش در صورت وجود شرایط زیر:
• قدرت عضله quadriceps (جلویی ران) به 85% قدرت پای مقابل رسیده باشد.
• قدرت عضله hamstring (پشتی ران) به 100% قدرت پای مقابل رسیده باشد.
• نسبت قدرت عضلات hamstring به quadriceps (پشتی به جلویی) 70% یا بیشتر باشد.

برای رزرو و نوبت دهی آنلاین از کلینیک دکتر رفیع لطفا کلیک کنید. تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

منبع : کلینیک دکتر رفیع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Error 404 - Page not found!

Error 404 - Not Found

The requested file or directory was not found!

This may be due to the following reasons:-

  1. The page or directory has recently been moved or renamed.

  2. The page or directory is temporarily not avaliable.

  3. The address to this content may not be correct, please check the address and try again.

  4. Try using the browser's back button and try a different link.

If you believe you are getting this error message by mistake, please contact the website administrator.

 

Error message generated by Apache & ZPanel Hosting Panel.

Powered by ZPanel - Taking hosting to the next level.