الدکتور شهریار عزیزی

جراح العام

الدکتور احمد علی مصدقی

جراح التجمیل

الدکتور فرهاد فرخ فر

طبیب الاسنان​

الدکتور آنوش صاحب جمعی

طبيب أسنان

الدکتور عزت الله رضایی

اخصائی جراحه التجمیل

الدکتور حمید سلیمی

جراح تجمیل
جراح زیبایی در مشهد

هنا کل ماترید تعرف عن شریکه حدود سلامه بدون

قبل ماتریدتسافرالی ای مدینه اوای بلدالی اعمال طبیه ومراجعه طبیب تفکر ماذا تاخذ معاک اواین تسکن ایفندق یاهتل متناسب اوای طبیب مجرب وزین عشان احجزعنده .اسعراشلون غالی لومناسب اویاطبیب سعره اقل الاسعراشلونه الحل عدنه  شریکه سلامه بدون حدود یعنی مافی ای غلق تجاه ای موضوع احنه نقوم بکافه الاعمال من عندک وبصورامجانیه تماما ماعلیک بس تحجز واترک الباقی علینا.

زر الذهاب إلى الأعلى