مقالات

پزشکان ایرانی مقیم در کانادا

کلینیک کاریوپراتیک دکتر علی نورعلی

۶۱۰۵ Yonge st.

۴۱۶-۴۹۹-۴۴۷۷

گروه پزشکی درمان مو

۲۳۳۳ Dundas St. W. Suite 305

۴۱۶-۵۳۷-۳۱۰۴

کلینیک کاریوپراتیک

۹۰۵-۲۷۳-۳۸۸۹

مرکز پزشکی ریچموند- دکترپرهام عرفانیان

۹۲۰۶ Yonge St.

۹۰۵-۷۰۹-۷۷۱۶

داروخانه پارس – دکتر واثقی

۳۲۵۱ Sheppard Ave.

۴۱۶-۴۹۰-۸۷۸۷

یونایتد آپتیکال

۶۳۵۱ Yonge St. (2Blocks South Of Steeles)

۴۱۶-۲۲۲-۶۰۰۲

کلینیک ابوعلی سینا – دکتر ندا امانی

۷۷ Finch Ave. E.

۴۱۶-۲۲۲-۰۹۰۹

دکتر عباس هادیان

۱۱۱۰ Sheppard Ave. E. Suite 203

۴۱۶-۲۲۳-۶۹۲۹

دکتر مراد صراف

۲۲۲۱ Keele St. Suite 207

۴۱۶-۲۴۵-۵۵۵۵

دکتر میرزا ویرانی

۳۲۵۱ Sheppard Ave. E. Suite #201

۴۱۶-۴۹۱-۲۸۲۸

دکتر پیروزی

۵ Fairview Mall Drive Suite 380

۴۱۶-۴۹۲-۱۴۲۴

دکتر صادق

RichmondHill

۴۱۶-۴۹۲-۸۱۱۱

دکتر بابک میـثاقی

In Fairview Mall Clinic

۴۱۶-۴۹۲-۸۱۱۱

دکتر فرح اسکندری

۳۲۵۱ Sheppard Ave. E. Suite 103

۴۱۶-۴۹۳-۰۰۰۹

مرکز پزشکی ریچموند- دکتر مجید بوذری

۹۲۰۶ Yonge St.

۹۰۵-۷۰۹-۷۷۱۶

مرکز پزشکی ریچموند- دکتر فرناز قربانی

۹۲۰۶ Yonge St.

۹۰۵-۷۰۹-۷۷۱۶

دکتر بیژن پردیس

۲۱۷۵ Sheppard Ave. E. Suite#222

۹۰۵-۷۰۹-۹۹۵۵

دکتر محمد حسن زاده

۶۱۰۵ Yonge St.

۴۱۶-۲۲۲-۶۴۱۱

دکتر صفوی

۵۸۵۷ Yonge st.

۴۱۶-۲۲۳-۲۴۵۳

کلینیک دندانپزشکی دکتر فرح کریمی و همکاران

۶۰۹۳ Yonge St.

۴۱۶-۲۲۵-۱۵۰۰

دکتر مهین پویان

۲۶۳ Finch Ave.E.

۴۱۶-۲۲۵-۵۵۲۲

دکتر فریدون جزایری

۳۲۹۲ Bayview Ave. Suite 307

۴۱۶-۲۲۶-۴۳۸۳

دکتر فریدون خرامیر

۳۲۹۲ Bayview Ave. Suite 307

۴۱۶-۲۲۶-۴۳۸۶

دکتر کرمانشاهی

۵۰۹۵ Yonge St.Suite A1

۴۱۶-۲۵۰-۸۰۰۰

دکتر نفرزاده

۱۰۲۰ Richmond Rd. Suite #3

۴۱۶-۲۸۵-۵۰۰۳

دکتر رضایی

۱۰۲۰ Richmond Rd. Suite #3

۴۱۶-۲۸۵-۵۰۰۳

دکتر مهوش باوریان

۵۸ WaterField Dr.

۴۱۶-۴۳۱-۰۲۲۷

دکتر شیرین ضرابیان

۳۲۲۵ Lawrence Ave. E. Suite 205

۴۱۶-۴۳۹-۳۸۳۸

دکتر مجید پناهی

۸۵ Ellesmere Rd.(At Victoria Park)

۴۱۶-۴۴۳-۱۵۵۵

دکتر فرشته عشقی

۱۲۶۰ Lawrence Ave. E. Suite 204

۴۱۶-۴۴۷-۱۳۴۹

دکتر نازیلا دهقانی

۶ Chester Ave.(Denforth)

۴۱۶-۴۶۵-۶۱۱۴

دکتر جودت ابراهامیان

۱۸۸ Wilson Ave.

۴۱۶-۴۸۰-۰۴۰۹

دکتر مینو رامیار

۱۵۰ Eglinton Ave. E. Suite 202

۴۱۶-۴۸۶-۵۷۲۵

کلینیک فرویومال – دکتر محمد نوشی

۴۱۶-۴۹۲-۴۰۰۴

کلینیک فرویومال – دکتر مشهود بوذری

۴۱۶-۴۹۲-۴۰۰۴

دکتر م روحانی

۳۰۱۰ Don Mills Rd.

۴۱۶-۴۹۹-۳۰۵۵

دکتر مریم ادیب فر

۲۹۴۲ Finch Ave. E. Unit 120

۴۱۶-۴۹۹-۴۳۵۱

دکتر علی عالمی

۶۱۲۶ Yonge St.

۴۱۶-۵۱۲-۶۶۶۶

دکتر علی قاسمی

۶۱۲۱ Yonge St.

۴۱۶-۵۱۲-۶۶۶۶

دکتر دادالهی

۲۵۵۸ Danforth Ave. Suite 206

۴۱۶-۶۹۰-۲۴۳۸

دکتر ف پورجعفر

۲۵۰ Sheppard Ave. E.Suite 202

۴۱۶-۷۳۳-۷۷۳۳

دکتر نگین مقدم

۳۲۵۱ Sheppard Ave. E. Suite 203

۴۱۶-۷۵۶-۲۰۰۶

دکتر م حسین نژاد

۱۲۵۰ South Service Rd. Suite 77

۹۰۵-۲۷۱-۷۰۲۲

دکتر صادق پاکرو

۶۷۵ Cochrane Dr. Suite 508

۹۰۵-۵۱۳-۹۱۹۱

کلینیک تورن هیل – دکتر مشهود بوذری

۳۰۰ John St. Suit 115

۹۰۵-۷۳۱-۱۱۴۸

کلینیک تورن هیل – دکتر محمد نوشی

۳۰۰ John St. Suit 115

۹۰۵-۷۳۱-۱۱۴۸

دکتر حمزه آقایی

۷۰۸۹ Yonge St.#203

۹۰۵-۷۳۱-۱۸۷۱

کلینیک دندانپزشکی ریچموند – دکتر محمد پزشکی

۹۲۰۶ Yonge St.

۹۰۵-۷۳۱-۶۲۲۲

دکتر محمد کاشفی

۱۰۶۱۰ Bayview Ave. Unit 13B

۹۰۵-۷۸۰-۸۴۴۴

دکتر ف شادانلو

۲۹۰۰ Steeles Ave. E. Suite 201

۹۰۵-۸۸۱-۳۴۳۴

دکتر س ر رسولی

۲۹۰۰ Steeles Ave. E. Suite 201

۹۰۵-۸۸۱-۳۴۳۴

دکتر ظهوری

۸۲۲۰ Bayview Ave. #205

۹۰۵-۸۸۱-۵۸۸۸

دکتر مسعود تیره گری

۱۰۰ Steeles Ave. W. Unit 6

۹۰۵-۸۸۱-۷۴۴۲

دکتر شهین پورگل

۵۹۲۷ Yonge St. Suite 207

۴۱۶-۲۲۵-۷۷۵۲

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Error 404 - Page not found!

Error 404 - Not Found

The requested file or directory was not found!

This may be due to the following reasons:-

  1. The page or directory has recently been moved or renamed.

  2. The page or directory is temporarily not avaliable.

  3. The address to this content may not be correct, please check the address and try again.

  4. Try using the browser's back button and try a different link.

If you believe you are getting this error message by mistake, please contact the website administrator.

 

Error message generated by Apache & ZPanel Hosting Panel.

Powered by ZPanel - Taking hosting to the next level.